ti Hazır İlaç aktif farmasötik bileşenler ve kimyasal öncüllerin aracıları